Plataformes mòbils

Amb les plataformes mòbils s'aconsegueuix:
-Màxim aprofitament de l'espai
-Estabilitat i seguretat
-Fàcil desplaçament