Plataformes mòbils

Maximitza el teu espai d'arxiu amb plataformes mòbils

Amb les plataformes mòbils s'aconsegueuix:
Màxim aprofitament de l'espai
Estabilitat i seguretat
Fàcil desplaçament