Nova imatge en botigues d'alimentació, bodegues i espais gatronómics.