Nova imatge per estancs, alimentació i bodegues

Nova instal·lació i imatge d'estanc, supermercat i bodega.