EXPOSITOR TREBOL

alçada 1400 mm
base de 1450 x 1450 mm aprox
estants amb perforacions decoratives i barana soldada
altres mides disponibles

SOL.LICITUD DE PRESSUPOST