MOBLE CAIXA 1 SORTIDA

longitud 1600 mm
varis colors a escollir
també disponible en 1200 i 2000 mm

SOL.LICITUD DE PRESSUPOST