• Moble caica IBERIA

Moble caixa IBERIA

Longitud 1600 mm
Amb metacrilat protector d'escaner
Varis colors disponibles
També disponible amb una logitud de 2000mm

Nou Moble Caixa fabricat amb acer de gran qualitat, apollat per les normatives EN 10111:2008 i EN 10130:2006.
Pintat amb pintura epoxy-poliester clase M1 i polimeritzat a 180ºC.
La part superior frontal està realitzada amb perfil PVC coextruït d'alta duresa amb proteccions perimetrals de PA12 mitjançant impressió 3D d'alta resistència als impactes i ratllades.

SOL.LICITUD DE PRESSUPOST