SEPARADOR FRACCIONABLE H60 (285-485)

apte per profunditats des de 285 mm a 485 mm.
Són necessaris llistons per subjectar-lo
Disponible també amb altres profunditats (de 185-385 i de 385-585)

SOL.LICITUD DE PRESSUPOST