Plataformes mòbils

Amb les plataformes mòbils s'aconsegueuix:
màxim aprofitament de l'espai
estabilitat i seguretat
fácil desplaçament

Amb les plataformes mòbils s'aconsegueuix:
màxim aprofitament de l'espai
estabilitat i seguretat
fácil desplaçament