Comerç

L'elecció de diferents mostradors, capçals de góndola, pantalles, etc., són petits detalls que diferencien el seu establiment de la resta.